Giải thưởng cây kéo vàng

Cây kéo vàng đất việt 2014

Giám đốc trung tâm Emilylinh đạt giải thưởng cây kéo vàng đất việt năm 2014

 


Các bài viết khác

Giới thiệu trung tâm Emilylinh

Trung tâm đào tạo nghề Emilylinh bắt đầu khởi nghiệp từ 2 Salon Hair & Nail, mang tên Emilylinh tại B1-83 Mỹ Thái, Phú Mỹ Hưng Quận 7 và 77 Phú Gia Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh