Giới thiệu

Giới thiệu trung tâm Emilylinh

Trung tâm đào tạo nghề Emilylinh bắt đầu khởi nghiệp từ 2 Salon Hair & Nail, mang tên Emilylinh tại B1-83 Mỹ Thái, Phú Mỹ Hưng Quận 7 và 77 Phú Gia Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh